Điều khoản hoạt động của Nonstop.vn

Điều khoản sử dụng của Nonstop.vn được quy định để đảm bảo rằng các người dùng sử dụng nền tảng một cách hợp pháp và an toàn. Dưới đây là một số điều kiện sử dụng cơ bản cho Nonstop.vn:

 1. Nội dung trên Nonstop.vn: Người dùng phải sử dụng nội dung trên Nonstop.vn với mục đích giải trí cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại. Người dùng không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc bán lại bất kỳ nội dung nào trên Nonstop.vn mà không được phép bằng văn bản trước đó của Nonstop.vn.

 2. Tài khoản: Người dùng phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và hiện tại khi đăng ký tài khoản trên Nonstop.vn. Người dùng phải bảo vệ tài khoản của mình bằng cách giữ bí mật mật khẩu và không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào liên quan đến tài khoản của người dùng, Nonstop.vn có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng.

 3. Sử dụng phần mềm: Người dùng không được phép sử dụng phần mềm tự động, công cụ trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ công cụ nào khác để thu thập dữ liệu trên Nonstop.vn hoặc gây cản trở đến hoạt động của Nonstop.vn.

 4. Bảo mật thông tin cá nhân: Nonstop.vn đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và cam kết không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng. Người dùng phải tuân thủ các chính sách bảo mật của Nonstop.vn và không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.

 5. Điều chỉnh quyền riêng tư: Người dùng có thể điều chỉnh các cài đặt quyền riêng tư của mình để kiểm soát các thông tin được chia sẻ và hiển thị trên Nonstop.vn. Tuy nhiên, người dùng phải đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định pháp luật và không sử dụng các tính năng của Nonstop.vn để xâm phạm đến 

  quyền riêng tư của người dùng khác.

  1. Vi phạm bản quyền: Người dùng không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Nonstop.vn mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Người dùng phải tuân thủ các quy định về bản quyền và không sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên Nonstop.vn mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

  2. Hành vi vi phạm pháp luật: Người dùng không được sử dụng Nonstop.vn để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc lạm dụng, đe dọa, bôi nhọ, xúc phạm hay phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc gia hoặc bất kỳ đặc điểm cá nhân nào khác của người khác.

  3. Cập nhật thông tin: Người dùng phải cập nhật thông tin cá nhân của mình trên Nonstop.vn khi có sự thay đổi để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

  4. Chấm dứt tài khoản: Nonstop.vn có quyền chấm dứt tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào nếu người dùng vi phạm các điều kiện sử dụng của Nonstop.vn.

  Tóm lại, việc sử dụng Nonstop.vn đòi hỏi người dùng tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng của nền tảng để đảm bảo tính an toàn và hợp pháp. Ngoài ra, người dùng cũng cần có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình và đối xử tôn trọng với người dùng khác trên Nonstop.vn.

:: / ::