Chính sách bảo mật của Nonstop.vn

Nonstop.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo tính an toàn của nền tảng. Chính sách bảo mật của Nonstop.vn được quy định như sau:

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Nonstop.vn chỉ thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi người dùng đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của nền tảng. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán. Nonstop.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ và tính năng trên nền tảng.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Nonstop.vn sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp các dịch vụ và tính năng trên nền tảng. Nonstop.vn cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng.

  1. Bảo mật thông tin

Nonstop.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh tốt nhất để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin. Nonstop.vn sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi chuyển qua lại giữa Nonstop.vn và người dùng.

  1. Thông báo về việc sử dụng thông tin

Nonstop.vn thông báo cho người dùng về cách sử dụng thông tin cá nhân của họ và các quyền liên quan đến thông tin cá nhân. Người dùng có quyền yêu cầu Nonstop.vn xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

  1. Lưu trữ thông tin

Nonstop.vn lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ và tính năng cho người dùng. Nonstop.vn sẽ xóa thông tin cá nhân của người dùng khi không còn cần thiết hoặc khi người dùng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.

  1. Quản lý cookie

Nonstop.vn sử dụng cookie để cung cấp các dịch vụ và tính năng của nền tảng. Người dùng có thể tắt cookie trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể làm giảm tính 

năng và trải nghiệm của Nonstop.vn.

  1. Liên kết đến các trang web bên ngoài

Nonstop.vn có thể liên kết đến các trang web bên ngoài và không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web này. Nonstop.vn khuyến khích người dùng kiểm tra chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi sử dụng.

  1. Bảo vệ trẻ em

Nonstop.vn không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu Nonstop.vn biết rằng một người dùng là trẻ em dưới 13 tuổi, Nonstop.vn sẽ xóa thông tin cá nhân của người dùng đó khỏi hệ thống.

  1. Quyền sở hữu

Nonstop.vn giữ quyền sở hữu và quản lý thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng. Nonstop.vn có thể sử dụng thông tin này để giải quyết các tranh chấp, thực hiện các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền và tài sản của Nonstop.vn.

  1. Thay đổi chính sách bảo mật

Nonstop.vn có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình để phù hợp với các quy định pháp luật hoặc để cải thiện tính an toàn của nền tảng. Nonstop.vn sẽ thông báo cho người dùng về các thay đổi này và người dùng có trách nhiệm đọc và đồng ý với chính sách bảo mật mới của Nonstop.vn.

Nonstop.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp pháp và đáng tin cậy. Người dùng có quyền yêu cầu Nonstop.vn xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và Nonstop.vn sẽ thực hiện các yêu cầu này một cách nhanh chóng và chính xác. Nonstop.vn cũng cam kết bảo vệ tính riêng tư của người dùng và không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng.

:: / ::