Hệ thống điểm

(1 Điểm = 0.001 USD)

0.00
Điểm
$0.00

Bạn có thể kiếm tiền và chuyển chúng vào ví của mình bằng cách thực hiện các hoạt động dưới đây.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bắt đầu kiếm tiền!

12 Điểm khi nghe một bài hát.
10 Điểm bằng cách đăng một bình luận.
30 Điểm bằng cách tải lên một bài hát.
40 Điểm bằng cách trả lời một bình luận.
45 Điểm bằng cách thích một bản nhạc.
50 Điểm khi không thích một bản nhạc.
55 Điểm khi thích một bình luận.
87 Điểm khi tạo danh sách phát mới.
60 Điểm khi đăng lại một bản nhạc.
65 Điểm khi tải xuống một bản nhạc.
70 Điểm trên like bình luận blog.
55 Điểm khi không thích một bình luận.
70 Điểm trên bình luận blog không thích.
80 Điểm bằng cách nhập một bài hát.
5 Điểm bằng cách cập nhật ảnh hồ sơ của bạn
81 Điểm khi mua một bản nhạc.
82 Điểm khi mua gói PRO.
83 Điểm bằng cách đánh giá một bản nhạc.
84 Điểm khi báo cáo một tuyến đường.
85 Điểm khi báo cáo một bình luận.
86 Điểm khi thêm bản nhạc vào danh sách phát.
10 Điểm khi cập nhật trang bìa hồ sơ của bạn.

:: / ::